Verplichte verduurzaming bij ingrijpende renovatie 

Bent u bezig met de renovatie van uw woning of een gebouw? Let dan goed op! Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels voor ingrijpende renovatieprojecten, waardoor u in veel gevallen verplicht bent om voorzieningen te treffen om hernieuwbare energie (HE) toe te passen.

Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is uit natuurlijke bronnen die niet opraken. De bekendste techniek voor hernieuwbare energie is het zonnepaneel, maar ook andere technieken kunnen worden toegepast om het aandeel hernieuwbare energie binnen uw project te verhogen.

De nieuwe eisen zijn verplicht voor renovatieprojecten waar ten minste 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt aangepast én de ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt aangepast.

Hoeveel hernieuwbare energie er toegepast dient te worden, kan berekend worden met de rekentool van het RVO, waar in onderstaande link naar wordt verwezen. Op deze website wordt ook omschreven welke uitzonderingen er gelden op de HE-eis.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van hernieuwbare energie? Neem dan contact op of schrijf u in voor onze BENG-presentatie, waar wij deze eis verder zullen toelichten!

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Onze blogs